Recenzovaný časopis Nová čeština doma a ve světě navazuje na dlouhou tradici časopisu
Čeština doma a ve světě.
 Časopis otiskuje články a recenze věnované nejrůznějším jazykovědným disciplínám spjatým s češtinou. Představuje širokou publikační platformu nejen pro renomované odborníky, ale i pro studenty či doktorandy. Časopis vychází pouze v elektronické podobě s periodicitou dvakrát ročně.
NČDS je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. 
Pro další informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci s Vámi.
[nová] Čeština doma & ve světě