Aktuální číslo

2023 (2)

ISSN: 1805-367X
41 stran

Úvodní slovo Olga Kalinová, p. 5-6 Recenze Milan Hrdlička (2023): Kapitoly z didaktické gramatiky (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku). Praha: Nakladatelství Karolinum Marie Čechová, p. 9-12 Články Problematika překladu vulgarismů ve vybraných dílech současné české prózy Amr Ahmed Shatury, p. 15-24 Parataktická determinace a větosled ve složitém souvětí Josef Štěpán, p. 25-32 Jazyková […]

Aktuality | News

Je k dispozici nový, dvacátý druhý díl rubriky Bohemistická mozaika.
| The newest installment of our feature Bohemist Mosaic can be found in the menu under Archives.

Odkaz na promluvu o Rusko-české elektronické slovníkové databázi PhDr. Ivety Krejčířové najdete v rubrice Videokoutek.
| A new video with PhDr. Iveta Krejčířová can be found in the Video section of the site.