Jazykový videokoutek

Na těchto stránkách najdete odkazy na rubriku Jazykový videokoutek na našem Facebooku. Tato rubrika je věnována současné situaci v české jazykovědě a aktuálnímu rozvoji češtiny a přináší názory odborné veřejnosti na aktuální témata z této oblasti.

2013-2014

Jazykový videokoutek (1. díl)
(prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.)

Jazykový videokoutek (2. díl)
(PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (3. díl)
(Mgr. Jan Táborský)

Jazykový videokoutek (4. díl)
(Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (5. díl)
(PhDr. Vít Dovalil, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (6. díl)
(prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.)

2015

Jazykový videokoutek (7. díl)
Periferie jazyka: monokolokabilní slova (prof. PhDr. František Čermák, DrSc.)

Jazykový videokoutek (8. díl)
Automatický přepis pořadů Českého rozhlasu jako korpus mluveného slova
(Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (9. díl)
Jazyk masových médií (PhDr. Veselin Vačkov, Ph.D.)

2016

Jazykový videokoutek (10. díl)
Jazyk jako politikum (PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (11. díl)
Baba a babka v jazyce (PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (12. díl)
Rozhovor s profesorem Oldřichem Uličným (Prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.)

2017

Jazykový videokoutek (13. díl)
Karel IV. a čeština (PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.)

Jazykový videokoutek (14. díl)
Rozhovor s profesorkou Marií Čechovou (Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.)

2019

Jazykový videokoutek (15. díl)
O Rusko-české elektronické slovníkové databázi vypráví PhDr. Iveta Krejčířová (Slovanský ústav AV ČR).

Úvod > Jazykový videokoutek