2016 (1)

Vydáno: 10 / 2016
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 1805–367X
168 stran
Úvodní slovo
(Ladislav Janovec)
Recenze
Bozděchová, I. (2015): Korespondence v češtině: příručka pro cizince
(Petra Stankovska), p. 12-13
Šmejkalová, M. (2015): Praporu věren i ve ztraceném boji.
(Josef Šimandl), p. 14-15
Články
Ovlivňují jednotlivé složky předpovědi počasí (obraz a zvuk) porozumění tomuto typu mediálního produktu?
(Kateřina Bělohlávková), p. 17-27
Vybrané psychodidaktické aspekty a faktory ve vyučování češtině
(Marie Čechová), p. 28-35
Učebnice pro žáka-cizince
(Zuzana Hajíčková), p. 36-49
Porozumenie textu ako prostriedok stimulovania kognície žiaka
(Martin Klimovič), p. 50-61
K některým aspektům komunikačně pojaté výuky češtiny na základní škole
(Jana Svobodová), p. 62-77
Metody výuky čtení využívané v České republice
(Iva Košek Bartošová), p. 78-89
K budování žákovských čtenářských dovedností v české edukaci 1. stupně ZŠ
(Radana Metelková Svobodová), p. 90-102
Výchovné akcenty kognitivně orientované výuky mateřského jazyka
(Jasňa Pacovská, Gabriela Kosinová, Tereza Pražáková), p. 103-112
Vliv jazykové stránky matematických slovních úloh na kvalitu žákova řešení
(Alena Sigmundová), p. 113-117
Problematika vzdělávání žáků-cizinců v české primární škole
(Jaromíra Šindelářová), p. 118-132
Využití metody instrumentálního obohacování ve výuce českého jazyka
(Hana Voralová), p. 133-143
Rozvoj čtenářské gramotnosti cílenými úlohami
(Věra Vykoukalová), p. 144-156
Vliv fontu písma na rychlost a kvalitu čtení žáků 1. stupně ZŠ
(Pavel Zikl, Iva Košek Bartošová, Kateřina Josefová Víšková), p. 157-163
O autorech tohoto čísla
Úvod > Vydání > 2016 (1)