2017 (2)

Vydáno: 11 / 2017
Vydavatel: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 1805–367X
73 stran
Úvodní slovo
(Ginka Bakardžieva), p. 5-6
Národní pochod pro život 2016 a jeho mediální obraz
(Robert Adam), p. 7-16
Substituce tvarů příslovcí pozdě pomocí tvarů příslovce dlouho: možnosti a limity
(Martin Janečka), p. 17-25
Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu
(Václav Lábus, Daniel Vrbík), p. 26-36
Problematika nářečního výzkumu v současnosti
(Sabina Konečná), p. 37-41
Imperativní komponent jako součást frazému
(Marie Kopřivová), p. 42-48
K lexikografickému zpracování nedeiktických funkcí demonstrativa ten
(Hana Mžourková), p. 49-55
Komunikační a formální hlediska užívání přejímek
(Diana Svobodová), p. 56-61
Hlásili to v rozhlase aneb vzájemné mapování lokace a aktoru v dvojjazyčném závislostním korpusu
(Jana Šindlerová), p. 62-71
O autorech tohoto čísla
p. 72-73

 

Úvod > Vydání > 2017 (2)