2018 (1)

Vydáno: 11 / 2018
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
70 stran
Úvodní slovo
(Svatava Škodová), p. 5-6
K jednomu typu verifikačních vět v češtině
(Jana Bílková), p. 7-12
Pád a extrakce z koordinovaných konstrukcí
(Petr Biskup), p. 13-20
Morfosyntaktické vlastnosti českých vokativních frází
(Lucie Janků), p. 21-30
Slovník nářečí českého jazyka
(Zuzana Hlubinková), p. 31-33
Jména pro opilého člověka v českých nářečích
(Zuzana Hlubinková), p. 34-38
Ke slovotvorbě proprií z hlediska centra a periferie
(Pavel Štěpán), p. 39-46
Tvoření slov — poznámky ke korpusově podložené studii
(Miloslav Vondráček), p. 47-52
Chápeš a rozumíš v mluveném spontánním dialogu
(Zuzana Komrsková), p. 53-61
Obrazová komunikace v bulvární sportovní publicistice
(Pavla Pilchová), p. 62-68
O autorech tohoto čísla
p. 69-70
Úvod > Vydání > 2018 (1)