2018 (2)

Vydáno: 11 / 2018
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
60 stran
Úvodní slovo
(Jana Macurová), p. 5-6
Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu
(Irena Fuková), p. 7-13
Zakotvení statusu českého jazyka v našem právním řádu
(Pavel Sojka), p. 14-20
Mezikulturní komunikace: Rusové v porovnání s Čechy
(Ludmila Stěpanova), p. 21-30
Percepce gramatiky českého mluveného projevu ruskojazyčných imigrantů rodilými mluvčími češtiny
(Veronika Stranz-Nikitina), p. 31-42
Kognitivní teorie metafory ve světle Lewisova pojetí mýtu
(Barbora Šmejdová), p. 43-49
Adaptační principy výslovnosti anglicismů v češtině z pohledu konceptu centra a periferie
(Veronika Štěpánová), p. 50-58
O autorech tohoto čísla
p. 59-60
Úvod > Vydání > 2018 (2)