2019 (1)

Vydáno: 09 / 2019
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
55 stran
Úvodní slovo
Kateřina Romaševská, p. 5
Recenze
Čechová, Marie (2017): Život s češtinou. Praha: Academia
Milan Hrdlička, p. 9-10
Marek Nekula, Kateřina Šichová (eds.) (2017): Variety češtiny a čeština jako cizí jazyk. Praha: Akropolis
Karel Kulich, p. 11-17
Články
Obraznost terminologie — motivace pojmenování brouků
Bohumila Junková, p. 21-28
K neslovotvorné univerbizaci elipsou v propriální sféře současné češtiny
Patrik Mitter, p. 29-38
Spojková platnost výrazu akorát v češtině (na základě korpusové analýzy)
Sonja Vojvodić, p. 39-48
Asyntaktická spojení vět v složitém nadsouvětném celku
Josef Štěpán, p. 49-54
O autorech tohoto čísla
p. 55

 

Úvod > Vydání > 2019 (1)