2021 (1)

Vydáno: 09 / 2021
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
64 stran
Úvodní slovo
Marie Štěpánová, p. 5-6
Recenze
Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka Bábelová (2019): Slovenčina ako liek. Bratislava: Univerzita Komenského.
Milota Haláková, Marína Kšiňanová, Janka Bábelová (2019): Slovenčina ako diagnóza. Bratislava: Univerzita Komenského.
Milota Haláková, Marína Kšiňanová (2020): Slovenčina ako cvičenie. Bratislava: Univerzita Komenského
Ivana Bozděchová, p. 9-14
Martin Janečka a Ondřej Bláha (2020): Genitiv adnominální v češtině: Vývoj a současný stav. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci
Marie Čechová, p. 15-18
Články
Překlad ve výuce češtiny jako cizího jazyka: případová studie
Ludmila Červinková Machátová — Tiziana D’Amico, p. 21-28
Santiago de Compostela — domov češtiny ve Španělsku
Anna Jagošová, p. 29-35
Regionální diskurzní marker jak kdyby
Lucie Jílková, p. 36-46
K slovníkově nezpracovaným neologismům v současné češtině
Michaela Lišková, p. 47-56
Jazyková drobnost
Kam všude se chcete podívat?
Svatava Škodová, p. 59-61

 

O autorech tohoto čísla
p. 62-63
Úvod > Vydání > 2021 (1)