O časopisu

Recenzovaný časopis Nová čeština doma a ve světě navazuje na dlouhou tradici časopisu Čeština doma a ve světě. Časopis otiskuje studie a recenze věnované nejrůznějším jazykovědným disciplínám spjatým s češtinou. Představuje širokou publikační platformu nejen pro renomované odborníky, ale i pro studenty či doktorandy. Časopis vychází pouze v elektronické podobě s periodicitou dvakrát ročně.

NČDS je zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice.

Od roku 2017 vychází NČDS v režimu Open Access . Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.

Nejsou účtovány žádné poplatky  za podání, zpracování a publikování rukopisu.

Pro další informace nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci s Vámi.

ISSN 1805-367X (Online)

Úvod > O časopisu