Current issue

2022 (2)

ISSN: 1805-367X
68 pages

Úvodní slovo Sonja Vojvodić, p. 5-6 Recenze Jiří Homoláč, Petr Mareš, Jana Hoffmannová, Lucie Jílková, Jakub Kopecký, Kamila Mrázková (2022): Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia Marie Čechová, p. 9-13 Jana Hoffmannová, Lucie Jílková, Petr Kaderka (eds.) (2022): Dialog a mluvená čeština. Výbor z textů. Olga Müllerová. Praha: NLN Marie Krčmová, […]

Aktuality | News

Je k dispozici nový, dvacátý druhý díl rubriky Bohemistická mozaika.
| The newest installment of our feature Bohemist Mosaic can be found in the menu under Archives.

Odkaz na promluvu o Rusko-české elektronické slovníkové databázi PhDr. Ivety Krejčířové najdete v rubrice Videokoutek.
| A new video with PhDr. Iveta Krejčířová can be found in the Video section of the site.