Current issue

2020 (1)

ISSN: 1805-367X
80 pages

Úvodní slovo Pavlína Vondráčková, p. 5 Recenze Milan Hrdlička (2019): Kapitoly o češtině jako o jazyku nemateřském. Praha: Karolinum Ivana Bozděchová, p. 9-12 Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Kamila Mrázková (eds.) (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia Marie Čechová, p. 13-18 Články Paradigmatika substantiv a adjektiv v nespisovných varietách češtiny z hlediska oboru čeština jako cizí […]

Aktuality | News

Je k dispozici nový, dvacátý druhý díl rubriky Bohemistická mozaika.
| The newest installment of our feature Bohemist Mosaic can be found in the menu under Archives.

Odkaz na promluvu o Rusko-české elektronické slovníkové databázi PhDr. Ivety Krejčířové najdete v rubrice Videokoutek.
| A new video with PhDr. Iveta Krejčířová can be found in the Video section of the site.

Vyšlo nové číslo 2/2019.