2016 (2)

Issued: 10 / 2017
Publisher: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
ISSN: 1805–367X
90 pages
Úvodní slovo
(Petra Müllerová), p. 8
Recenze
Hoffmannová, J. a kol. (2016): Stylistika mluvené a psané češtiny
(Marie Čechová), p. 10-13
Články
 Percepce vietnamské češtiny
(Ondřej Slówik, Markéta Tůmová), p. 15-30
Cesty k rozvoji ústního vyjadřování na úrovni B2 – skriptum Rozvoj ústního vyjadřování (čeština pro cizince)
(Andrea Hudousková), p. 31-40
 Frazém „mít toho po krk“. Srovnání českého frazému s vyjádřením stejného významu ve francouzštině
(Pavla Kocourková), p. 41-47
Paradigmaticky tvořená substantiva ve slovotvorných paradigmatech
(Patrik Mitter), p. 48-58
Titulkování ve výuce češtiny pro bilingvní studenty
(Kateřina Šichová), p. 59-76
Jazykový koncept pojmu VODA v češtině a chorvatštině
(Svatava Škodová, Sonja Vojvodić), p. 77-87
O autorech tohoto čísla
Úvod > Vydání > 2016 (2)