2019 (2)

Issued: 12 / 2019
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
57 pages
Úvodní slovo
Jiří Hasil, p. 5-6
Recenze
Lenka Suchomelová — editorka (2017): Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka 2017. Praha: Akropolis
Milena Vonková, p. 9-12
Články
Čeština a česká kultura na Tamperské univerzitě ve Finsku
Ana Adamovičová, p. 15-21
Čeština na Brownově univerzitě v USA
Masako Fidler, p. 22-32
Čeština na soulské Hankuk University of Foreign Studies
Milan Hrdlička, p. 33-39
I čínští středoškoláci se začínají učit česky v sedmiletém programu
Huanhuan Chen, p. 40-48
Česká studia na Šanghajské univerzitě mezinárodních studií
Pavlína Vondráčková, p. 49-55
O autorech tohoto čísla
p. 56-57
Úvod > Vydání > 2019 (2)