2020 (1)

Issued: 10 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
80 pages
Úvodní slovo
Pavlína Vondráčková, p. 5
Recenze
Milan Hrdlička (2019): Kapitoly o češtině jako o jazyku nemateřském. Praha: Karolinum
Ivana Bozděchová, p. 9-12
Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Kamila Mrázková (eds.) (2019): Syntax mluvené češtiny. Praha: Academia
Marie Čechová, p. 13-18
Články
Paradigmatika substantiv a adjektiv v nespisovných varietách češtiny z hlediska oboru čeština jako cizí jazyk
Karel Kulich, p. 21-41
Jak nahradit v učebnicích češtiny negativní texty pozitivními
Karen von Kunes, p. 42-51
Nejstarší mluvčí češtiny v Buenos Aires: uchovávání a předávání jazyka předků
Marie Štěpánová, p. 52-67
Česky s humorem
Milena Vonková, p. 68-78
O autorech tohoto čísla
p. 79-80
Úvod > Vydání > 2020 (1)