2020 (2)

Issued: 12 / 2020
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
64 pages
Úvodní slovo
Milan Hrdlička, p. 5-6
Recenze
Panevová, Jarmila (2019): Studie z české morfologie a syntaxe. Vybrané stati. Praha: Karolinum
Oldřich Uličný, p. 9-10
Články
Simple Czech — čeština zjednodušená pro účely porozumění nerodilými mluvčími — reflexe, analýza, praxe
Kateřina Lah — Josip Lah, p. 13-29
Fotbalový výsledek v metaforice české a bulharské sportovní žurnalistiky
Aleksandar Pavlov, p. 30-37
Problémy při přechylování názvů povolání v češtině a ruštině
Sofia Rogozhnikova, p. 38-44
Využití výukového překladu a tlumočení ve výuce cizích jazyků
Tamara Russkina, p. 45-56
Jazyková drobnost
Kdo může v češtině jít
Svatava Škodová, p. 59-62

 

O autorech tohoto čísla
p. 63-64
Úvod > Vydání > 2020 (2)