2022 (2)

Issued: 12 / 2022
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 1805-367X
68 pages
Úvodní slovo
Sonja Vojvodić, p. 5-6
Recenze
Jiří Homoláč, Petr Mareš, Jana Hoffmannová, Lucie Jílková, Jakub Kopecký, Kamila Mrázková (2022): Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Praha: Academia
Marie Čechová, p. 9-13
Jana Hoffmannová, Lucie Jílková, Petr Kaderka (eds.) (2022): Dialog a mluvená čeština. Výbor z textů. Olga Müllerová. Praha: NLN
Marie Krčmová, p. 14-16
Marie Čechová (2022): Svět v češtině a svět češtiny. Za češtinou a pro češtinu. Praha: Nakladatelství Karolinum
Martina Spěváčková, p. 17-21
Články
Percepce kvantity vokálů v českých dvojslabičných slovech v řeči rodilých mluvčích němčiny
Anna Chabrová — Jitka Veroňková, p. 25-37
Konceptualizace Evropské unie v českém politickém diskurzu
Ekaterina Rycheva, p. 38-50
Srozumitelnost krátkých vět u čínských mluvčích v češtině
Jitka Veroňková, p. 51-65
O autorech tohoto čísla
p. 66-67
Úvod > Vydání > 2022 (2)