Pro autory

Do NČDS přijímáme články v rozsahu 6-10 normostran a recenze v rozsahu 2-6 normostran (1 normostrana je 1800 úhozů včetně mezer).
Text článku musí být opatřen abstraktem v české a anglické verzi v rozsahu 800–1200 znaků a českými a anglickými klíčovými slovy (max. 10).

Formální úprava příspěvků by měla být v souladu s podrobnými pokyny pro autory NČDS dostupnými zde.

Každý zaslaný text s požadovanými parametry podléhá anonymnímu posouzení dvěma nezávislými renomovanými recenzenty.

Své příspěvky zasílejte na adresu ncds@ff.cuni.cz

Úvod > Pro autory